Özet Gönderim İçin Son Tarih
09 Nisan 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi
16 Nisan 2018
Kesin Kayıt ve Ödeme Son Tarihi
20 Nisan 2018
Kongre Programının Açıklanması
24 Nisan 2018
Kongre Başlangıç
11 Mayıs 2018
Tanışma Yemeği (İsteğe Bağlı)
11 Mayıs 2018
Kongre Bitiş
12 Mayıs 2018
Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi (İsteğe Bağlı)
14 Eylül 2018
Bildiri Kitaplarının Basılması
01 Kasım 2018