Kongre Başkanlığı

Prof. Dr. Uğur TEKİN  İstanbul Aydın Üniversitesi
Rahmiye Bozkurt Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı