Past Symposium-Conference-Congress

PREVIOUS SYMPOSIUM / CONFERENCE AND CONGRESS

YEAR SYMPOSIUM EDITOR’S NAME  POSTERS
1995 Sosyal Hizmet Sempozyumu 95

“30. Yılında Sosyal Hizmet ve Geleceğe Yöneliş”

Ankara, November 22-24, 1995

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
1996 Sosyal Hizmet Sempozyumu 96

“Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet”

Ankara, October 16-18, 1996

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
1997 Sosyal Hizmet Sempozyumu 97

“Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet”

İstanbul, September 18-20, 1997

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
1998 Sosyal Hizmet Sempozyumu 98

“Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet”

Antalya, 5-7 November 1998

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
1999 Sosyal Hizmet Sempozyumu 99

“Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet”

Diyarbakır, October 20-22, 1999

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
2000 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000

“Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikaları

(Uluslararası Katılımlı)”

Ankara, January 25-26, 2000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
2001 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001

“Deprem ve Sosyal Hizmetler”

Ankara, 5-7 December 2001

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
2002 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002

“Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”

Ankara, October 18-19, 2002

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
2003 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003

“Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler”

Antalya, October 9-11, 2003

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2004 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004

“Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları

İhtiyaçlar ve Sorunlar”

Alanya, November 4 – 6, 2004

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2005 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2005

“Türkiye’de Çocuğun Korunması”

Ankara, December 2, 2005

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2007 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007

“Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler”

Sakarya, November 14-16, 2007

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2009 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009

“Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet”

Ankara, 12-14 November 2009

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  
2010 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010

“Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet”

Ankara, 09-10-11 December 2010

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
2011 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011

“Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl”

Ankara, December 15-17
http://sh2011.hacettepe.edu.tr/

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
2012 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2012

“Farklılıkları Anlamak”

Konya, 07-08 November 2012
https://www.facebook.com/SosyalHizmetSempozyumu2012/?fref=nf

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2013 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013

“Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması: “Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı”

Kocaeli, 28-30 November 2013
http://shb.kocaeli.edu.tr/Sempozyum2013.pdf

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  
2014 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014

“Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet”

Ankara, 20-22 November 2014
http://shsempozyum2014.baskent.edu.tr/

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  
2015 Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015
Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50.Yılı: İnsan Değer ve Onurunu
 Yüceltmek”
Manisa, November 26-28, 2015
http://shs2015.cbu.edu.tr/
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ  
 

 

2017

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017

“Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği”

May 29 – 31, 2017 – Ankara

http://www.sh2017.hacettepe.edu.tr/tr/

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ