Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları ve Sunum

 • Kongrede sunulacak bildirilerin kabulü özetler üzerinden yapılacaktır.
 • Bildiri özetleri sosyalhizmetkongresi2018@aydin.edu.tr  adresine gönderilecektir.
 • Bildiriler konferans alt başlıklarından en az biri ile ilintili olmalıdır.
 • Bildiriler 2 hakem tarafından değerlendirilecektir.
 • Kongre sunumları 15 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yapılan sunumların isteğe bağlı olarak özetleri ya da tam metni 1 Kasım 2018 tarihinde konferans kitabında basılacaktır.

Bildiri Özet Yazım Kuralları

 • Bildiri özeti, Times New Roman yazı karakterinde Word formatında 12 punto büyüklükte 1,00 satır aralığında 1 A4 sayfası olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Başlık büyük harflerle bold olarak yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın isimleri bildiri başlığının altında ve sağda yer almalıdır.
 • Sayfa altına dipnotla yazarın çalıştığı kurum ve mail adresi eklenmelidir.
 • Metnin sonunda üç anahtar kelime belirtilmelidir.
 • 3 kaynağı geçmeyecek şekilde kaynakça bölümü en sonda yer almalıdır.
 • Kaynakçalar APA Formatına uygun olmalıdır.

Tam Metin Yazım Kuralları

 •  Bildiri tam metni, Times New Roman yazı karakterinde Word formatında 12 punto büyüklükte 1,00 satır aralığında 10 A4 sayfasını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 • Başlık büyük harflerle bold olarak yazılmalıdır.
 • Yazar(lar)ın isimleri bildiri başlığının altında ve sağda yer almalıdır.
 • Sayfa altına dipnotla yazarın çalıştığı kurum ve mail adresi eklenmelidir.
 • Metnin başında özet bölümü yer almalı, burada üç anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Ara başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde bold olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakçalar APA Formatına uygun olmalıdır.