Ana Sayfa

Değerli katılımcılar;

1995 yılından bu yana geleneksel olarak Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinin iş birliğiyle devam eden “Sosyal Hizmet Sempozyumları” buluşmaları, 2017 yılından itibaren kongre olarak sürmüştür.

Bu yıl, uluslararası katılımlı “Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet” temalı kongremiz, İstanbul’da 11-12 Mayıs 2018′de İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Dünyada çatışma ve şiddet olaylarının hızla artmasına bağlı olarak savaş, ayrımcılık vb. nedenlerle ülkesini terk etmek durumunda kalanların sayısında ciddi artışlar görülmektedir. Bir geçiş ülkesi olması açısından ülkemiz de bu durumdan etkilenmektedir. Mülteciler, ülkelerinden kaçış sırasında veya gittikleri ülkelerde pek çok sorunlar ve güçlükler yaşamaktadırlar. Mültecilerin bu sorunlarına ve güçlüklerine, disiplinler arası bir yaklaşımla ve işbirliğiyle yönelmenin gereksinimi, 2018 kongresinin ana konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda başta sosyal hizmet uygulamaları olmak üzere mülteciler alanında bilimsel ve profesyonel boyutlarıyla yapılanların ve yapılabileceklerin neler olabileceğini birlikte tartışmayı umuyoruz.

Kongrenin amacı akademisyenlerin, araştırmacıların, saha çalışanlarının, uygulayıcıların, öğrencilerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin mültecilik alanında bilgi, görüş ve deneyimlerinin paylaşılmasını, tartışılmasını ve çözümler üretilebilmesini sağlamaktır.

Değerli akademisyenler, araştırmacılar, sosyal hizmet uzmanları, sevgili öğrencilerimiz ve mültecilik alanında çalışanlar, İstanbul Aydın Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi  Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak sizleri “Sosyal Hizmet Kongresi 2018″e davet etmekten onur duyuyoruz.

 

KONGRE BAŞKANLARI                       
Prof. Dr. Uğur Tekin  Rahmiye Bozkurt
İstanbul Aydın Ünversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı